Publikacija o aktivnostima i rezultatima alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici (oktobar-decembar 2022) koje je realizovalo udruženje "Ženske studije i i istraživanja" Novi Sad (ŽSI), podružnica u Subotici "Ženske studije u Subotici". Urednica Margareta Bašaragin, a suizdavaštvo ŽSI i Futura publikacije, Novi Sad.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

Brošuru možete preuzeti ovde.