Na prvom susretu četvrte generacije alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici predavanja su održala dr Margareta Bašaragin i dr Mirjana Dokmanović u prostoru Savremene galerije u Subotici (Rajh Ferenca 5 ) i onlajn.

M. Bašaragin je u predavanju "Šta su ženske studije" podsetila na istorijat formiranja interdisciplinarnih ženskih i rodnih studija u svetu, ponudila osnovne podatke za pisanje istorije ženskih studija kod nas i otvorila pitanja feminističkog pisanja istorije ženskih studije kao interdiscipline kod nas.

Predavanjem "Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi – osnovni pristupi" M. Bašaragin ukazala je da ženske studije kao alternativni visokoškolski obrazovni program afirmišu nove interdiscipline koje se u svetu predaju kao akademski program, među kojima je i feministička lingvistika (FL) a koju kod nas uvodi Svenka Savić. FL ukazuje na napore istraživača i istraživačica da prouče jezik i govor žene, potom kako drugi govore ili pišu o ženama u različitim društvenim, kulturnim i jezičkim okruženjima. 

Predavanje M. Dokmanović "Doprinos ženskih studija razumevanju rodne dimenzije ekonomije" imalo je za cilj da predstavi značaj ove akademske discipline u stvaranju i razvijanju znanja nužnih za razobličavanje modela putem kojih se reprodukuju rodne neravnopravnosti na tržištu rada, u trgovini, finansijama i međunarodnoj podeli rada, s jedne strane, i znanja nužnih za formulisanje i primenu rodno transformativnih ekonomskih politika.

M. Bašaragin

R. Biber, M. Bašaragin, M. Dokmanović, Z. Manhart i D. Kašaš.

Foto: N. Tonković