Na prvom susretu petog ciklusa interdisciplinarnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija alternativnog karaktera predavanja su imale dr Margareta Bašaragin, koordinatorka "Ženskih studija 2024. Subotica", i dr Mirjana Dokmanović, 11. maja 2024. a u prostoru Savremene galerije Subotica i onlajn.

M. Bašaragin je govorila na temu "Šta su ženske studije? Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: Ženske studije u Subotici" sa ciljem 1. da podseti na istorijat formiranja interdisciplinarnih ženskih i rodnih studija u svetu; 2. da ponudi osnovne podatke za pisanje istorije ženskih studija kod nas; 3. da otvori pitanja feminističkog pisanja istorije ženskih studije kao interdiscipline kod nas.

M. Dokmanović je održala predavanje "Rodna perspektiva u planiranju razvoja grada" u kom je ukazala da Plan razvoja grada Subotice za period 2023-2032. ne uvažava rodnu perspektivu i rodne razlike, odnosno različite specifične potrebe i položaj svojih građanki i građana, posebno pripadnica osetljivih društvenih grupa, niti je proces planiranja uključio prikupljanje i tumačenje rodno osetljivih podataka i rodnu analizu pojedinih oblasti. Samim tim izostalo je uključivanje rodne dimenzije u ciljeve razvoja grada Subotice, kao i formulisanje mera pogodnih za uklanjanje rodno zasnovanih neravnopravnosti.

M. Bašaragin

V. Miković, T. Babić, E. Vizin, R. Biber, M. Dokmanović, M. Bašaragin, E. Janović, K. Čobanović, I. Lanji Hnis, V. Laloš

Foto: dokumentacija ŽSI

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd