Gordana Štasni redovna profesorka na Odseku za srpski jezik i lingvistiku gde je magistrirala odbranivši tezu „Polne razlike u narativima adolescenata“, zatim doktorirala iz metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Objavila je brojne stručne i naučne radove i leksikologije i derivatologije, kao i nekoliko knjiga, sama: Reči o čoveku (2013), ili u koautortvu: Rod i jezik (sa S. Savić, V. Mitro, M. Čanak).