Margareta Bašaragin, diplomirala i magistrirala na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije UNS u Novom Sadu na temi „Interakcija roda, jezika i kulture u formiranju identiteta učenica osmog razreda osnovne škole u procesu dvojezične nastave u Vojvodiniˮ (mentorka Svenka Savić). Autorka je više naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Oblasti interesovanja: jezik i rod, jezik (užbenika, u razredu i dr.).