Interdisciplinarni visokoškolski obrazovni program:

ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA“, SUBOTICA

Govore

Dr Maja Rakočević Cvijanov

Rekonstrukcija spomenika Ane Bešlić u Subotica

Doc. dr Lea Vidaković

Položaj žena u animiranom filmu

Dr Emilija Radibratović

promocija knjige

Odobrena u Srbiji: Žena, majka, ministar(ka).Ultimativni medijski vodič za žene (i muškarce) u 21. veku,

Služb. glas, Beog, 2024. (ured. Gordana Milosavljević Jovanović).

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 1. jun 2024. 10.30h, Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

Dr Maja Rakočević Cijanov vizuelna umetnica, doktorirala (2023) i magistrirala vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2004). Zaposlena je u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Subotica kao vajraka – konzervatorka, saradnica ŽSI.

Doc. Dr Lea Vidaković, multimedijalna umetnica, doktorirala na temu alternativnih metoda naracije u animiranim instalacijama i polju proširene animacije na Nanyang Technological University, School of Art, design and media, Singapur (2019). Radi kao docentkinja na Univerzitetu Lusofona u Lisabonu (2021-).

Dr Emilija Radibratović je doktorirala na Filolološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2020). Radila je kao novinarka, potom savetnica u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvu informisanja i telekomunikacija RS.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA.Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd