Aktivnosti

Gradska biblioteka Subotica i Udruženje „Ženske studije i istraživanja” Novi Sad, podružnica Subotica suorganizovali su promociju knjige "Antifašistkinje Subotice: skojevke partizanke i afežeovke" Margarete Bašaragin (Futura publikacije i Udruženje „Ženske studije i istraživanja“, Novi Sad, 2021) u čitaonici Gradske biblioteke Subotica 4. februara 2022.

Na promociji su pored autorke učesvovali/e: dr Uglješa Belić, recenzent, Dejan Mrkić, Istorijski arhiv Subotica, dr Dragana Pejović, moderatorka, prof. dr Duško Radosavljević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad i Nela Tonković, Savremena galerija Subotica.

Za ovu priliku Gradska biblioteka Subotice izradila je plakate sa fotografijama iz knjige.

Na promociji su prisutni/e dobili/e primerke knjige.

Margareta Bašaragin

 

 

Foto: Nataša Belić

U organizaciji Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja – UCIMSI Univerziteta u Novom Sadu i Udruženja „Ženske studije i istraživanja” Novi Sad, u Rektoratu Univerziteta je 27. januara 2022. godine održana promocija knjige „Antifašistkinje Subotice: skojevke partizanke i afežeovke“ dr Margarete Bašaragin (izdavači: Futura publikacije i Udruženje „Ženske studije i istraživanja“, Novi Sad, 2021).

Pored autorke dr Margarete Bašaragin, o knjizi su govorili dr Uglješa Belić, recenzent, doc. dr Smiljana Milinkov, Filozofski fakultet UNS i prof. dr Duško Radosavljević, Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ Novi Sad, a moderatorka skupa bila je dr Karolina Lendak-Kabok, docentkinja na Filozofskom fakultetu UNS i rukovoditeljka UCIMSI i doktorskih akademskih studija Rodne studije na Univerzitetu u Novom Sadu.

U knjizi „Antifašistkinje Subotice: skojevke partizanke i afežeovke“ tematizovano je mirovno i antifašističko delovanje Subotičanki u prvoj polovini 20. veka. Cilj knjige je da otrgne od zaborava ovaj značajan doprinos građanki Subotice i njihovu borbu za prava žena, u višejezičnom, višekulturnom i višekonfesionalnom gradu. U delu je prikazano 12 životnih priča anifašistkinja Subotice (Lili Bek Krmpotić, Magda Bošan Simin, Klara Buljovčić Lendvai, Ruža Čizme(i)k Dudašev, Eta Hedrih Kizur, Anka Kmezić Dubajić, Draginja Lendvai, Sofija Malušev Spahić, Bosa Miličević, Ida Sabo, Edita Špicer Hajzler i Lola Vol). Pilot-istraživanje je pokazalo da postoje rasuti podaci u arhivima i memoarska građa koju danas treba ponovo vrednovati, a edukativni program ženskih studija treba da obuhvati doprinose i ulogu koje su imale u antifašističkom i ženskom pokretu.

Dr Margareta Bašaragin je predsednica Podružnice Udruženja „Ženske studije i istraživanja“ u Subotici. Do sada je objavila knjige Rod kultura i diskurs razgovora u razredu (izdavač: Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, 2019), Znamenite Jevrejke Subotice (Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, 2020) i Antifašistkinje Subotice: skojevke, partizanke i afežeovke (Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, 2021) i uredila knjige Znamenite Jevrejke Subotice: Sonja Liht – životna priča (Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, 2021) i Starost i rod u vremenu i prostoru: Šta starije žene (ne)mogu u Srbiji danas? (Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, 2021).

Preuzeto sa sajta: https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/174-rodna-ravnopravnost/7638-promocija-knjige-o-antifasistkinjama-subotice 

 

 

Foto: Miladinka Mijatović

ŽSI kao partnerska organizacija učustvuju na četvrtoj, poslednjoj radionici REWOMEN projekta koji se održava 19-22. januara 2022. u Ptuju, Slovenija.

Projekat „Evropsko žensko sećanje“ (REWOMEN) deo je programa Evropa za građane i građanke – Evropsko sećanje, sa 18 partnerskih organzacija iz 10 evropskih zemalja u trajanju 18 meseci (nosilac: Arvih Vojvodine, N. Sad u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad 2021“,, a finansira Evropska komisija kroz program „Evropa za građane i građanke“.

Cilj projekta je jačanje ženskih prava povećanjem vidljivosti evropske ženske istorije i razvijanje međunarodne ženske solidarnosti, uz predstavljanje istorije Pokreta za oslobođenje žena u Evropi (Women's Liberation Movement): 1960-2000.

Teme radionice u Ptuju su Ženske studije i feministička teorija i Femnistička umetnost.

M Bašaragin ispred ŽSI učestvuje sa temom Ženske studije i feministička teorija u Srbiji.

 

 

Program radionice:

program radionice u Ptuju

Margareta Bašaragin

 

Izašao je novi broj Biltena ŽSI

Bilten 5

Pročitajte koje su bile aktivnosti naših članica za period 1.6-31.12. 2021. godine.


SADRŽAJ
Projekti u toku
Završeni projekti, štampane publikacije ŽSI (u suizdanju sa
Futura publikacije) i promocije
Obeležavanje značajnih datuma za ženski pokret u Subotici
Obeležavanje jubileja žena
Škola romologije
Saradnja sa drugima u zemlji i regionu
Šesnaest dana aktivizma
Učešće na skupovima saradničkih organizacija

Bilten priredile: M. Bašaragin i S. Savić