Aktivnosti

ŽSI i Futura publikacije objavile su novu knjigu  „Antifašistkinje Subotice: skojevke, partizanke i afežeovke“ autorke Margarete Bašaragin.

Knjiga je rezultat pilot-projekta pod istoimenim nazivom koje je realizovala M. Bašaragin (podružnica ŽSI u Subotici) uz finansijsku podršku Rekonstrukcije Ženski fond iz Beograda (15. 5. 2021 - 15. 12. 2021). Pomenuti pilot-projekat predstavlja deo dugoročnog projekta Zamenite žene u ŽSI u Novom Sadu.

Knjiga ima za cilj da otrgne od zaborava mirovno delovanje Subotičanki i njihovu borbu za prava žena u prvoj polovini 20. veka. 

Ukupno je dvanaest životnih priča Subotičanki od kojih su deset preživele ratna stradanja i u miru nastavile nakon 1945. svoj
antifašistički i feministički rad:
Lili Bek Krmpotić (Lili Beck Krmpotic), Magda Bošan Simin (Magda Boschan Simin), Klara Buljovčić Lendvai, Ruža Čizme(i)k Dudašev, Eta
(Etela) Hedrih Kizur (Etela Hedrich Kizur), Anka Kmezić Dubajić, Draginja Lendvai, Sofija Malušev Spahić, Bosiljka Bosa Milićević, Ida Sabo (Szabó Ida), Edita Špicer Hajzler (Edita Spitzer Heisler), Laura Lola Vol Vinkler (Laura Lola Wohl Winckler).

Možete je pogledati na sledećem linku: www.zenskestudije.org.rs/images//Antifa-za_biblioteku.pdf

 

Na radionici u Atini, Grčka (1-4.2021) u okviru projekta REWOMEN ostvarene su 2 teme: “Let’s talk about SEXism and SEXualization” i „My body My choice“.

Projektom REWOMEN  obeležavamo 20. godišnjicu proglašenja Povelje EU o osnovnim ljudskim pravima, kreiranjem međunarodne dokumentarne izložbe posvećene istoriji Pokreta za oslobođenje žena  u Evropi (Women's Liberation Movement -WLM).
Izložba ce biti deo programa Novi Sad 2022 u okviru programskog luka HEROINE.
Zato što istorija žena nije dovoljno vidljiva ni u školama, medijima, nazivima ulica i trgova niti je deo zvaničnih istorijskih narativa ili evropskih istorijskih komemoracija.
Na izložbi će publika saznati za šta su to žene nastavile da se bore u Evropi nakon što su izborile pravo glasa i pravo na rad.
 
Izložba će se sastojati od dokumenata, fotografija, tekstova, artefakata, članaka, video materijala koji su interaktivni sa publikom.
Specifičnost ovog projekta je u tome što su većinski angažovane žene koje do sada nisu imale priliku da učestvuju u EU projektima, posebno ne u projektima koji se bave ženskom istorijom i ženskim temama. Većini partnerskih organizacija je ovo takođe prvi projekat koji se bavi ženskom istorijom.
 
U REWOMEN projekat su uključene 18 organizacija iz 10 država. Radionica u Atini je realizovana u saradnji sa Polyplanity i AMAKA .
Od lokalnih organizacija iz Novog Sada u projekat su uključene Ženske studije i istraživanja Sos Ženski Centar IRIDA .
Projekat je finansiran u okviru EU programa Europe for Citizens - European Remembrance.
 
11. decembra 2021. Žene u crnom (Beograd), Ženske studije i istraživanja (Novi Sad) i Iz kruga... Vojvodina (Novi Sad) suorganizovale su "Feministički pristup problemu seksualnog nasilja u ratu u bivšoj Jugoslaviji: Za kulturu sećanja i odgovornosti" u prostorijama "Iz kruga... Vojvodina" (Novi Sad, Bul. vojvode Stepe 67).
Staša Zajović (ŽUC) održala je predavanje "Tranziciona pravda – feministički pristup, Sanja Pavlović (Autonomni ženski centar, Beograd) govorila je "O seksualnom nasilju u ratu.  Ovom prilikom projektovan je i dokumentarni film "Ženski sud – feministički pristup pravdi", u režiji Filipa Markovinovića (52 minuta).
 
Ova obrazovna aktivnost deo je projekta koji Žene u crnom sprovode zajedno sa Autonomnim ženskim centrom i Inicijativom mladih za ljudska prava, uz podršku nemačke fondacije Medica mondiale.
 
 
 
 
 
 
Fotografije: Miladinka Mijatović
 

Baletska škola u Novom Sadu i Udruženje “Ženske studije i istraživanja”, Novi Sad suorganizovale su 1. decembra 2021. u 12.00h u novoj zgradi Baletske škole u Novom Sadu promociju knjige Život bez kompromisa za umetnost i mir.  Jelena Šanitć : eseji, zapisi, komentari, koju je uredila Amra Lafitić, izdavač Fondacija „Jelena Šantić“, Grupa 484, Istorijski arhiv Beograda, 2021.

Promociju je moderirala Svenka Savić, a govorile su Marijana Prpa Fink, Irina Ljubić i Irina Subotić.

Knjiga sadrži intervjue, kritike, eseje i teorijske tekstove o baletu i savremenoj igri, ali i planove i izveštaje o humanitarnim i mirovnim projektima, apele, komentare Jelene Šantić (1944-2000), balerine, istoričarke baleta, borkinje za mir i ljudska prava, jedinstvene među značajnim ličnostima jugoslovenskog kulturnog prostora.

 

Foto: I. Subotić