Aktivnosti

U Pedagoškom zavodu Vojvodine  13. aprila 2022. u Novom Sadu (Bul. M. Pupina 6), u okviru Metodike nastave za izborni predmet – Romski jezik sa elementima nacionalne kulture, održana je jednodnevna obuka nastavnika romskog jezika iz Vojvodine (ukupno 15) na kojoj su bila predavanja iz metodike nastave dveju Romkinja: prof. dr Marije Aleksandrović i Eldena Stanić sa Visoke škole strukovnih studija (VŠSS) u Vršcu.

Seminar su orgnaizovale dr Danijela Radović, savetnica u Pedagoškom zavodu Vojvodine i dr Marija Aleksandrović profesorka romskog jezika na VŠSS.

Cilj je obuke bio  da se nastavnicima predoče različite metode, strategije i načini rada sa učenicima  romskog jezika izbornog predmeta sa elementima nacionalne kulture i da im se ukaže na noviju literaturu na romskom jeziku koju u tu svrhu mogu koristiti.

Program obuhvata pitanja iz nastave književnosti i jezika (gramatike, diskursa tj. dijaloga), što su sadržaji pojedinih oblasti  u kursevima na VŠSS u Vršću. Taj podatak govori o ozbiljnom nivou na kojem se odvijala razmena  između predavačica i polaznika i polaznica seminara na romskom jeziku (uz uvodno predavanje na srpskom). Polaznici su bili izvorni govornici romskih dijalekata u Vojvodini (gurbetski, arlijski, kalderaški, rumunski romski) na kojima su skladno sarađivali.

Ovo je prvi put:

-  da je Ministarstvo prosvete podržalo plan obrazovanja romskih nastavnika (uglavnom su to žene, bila su 3 muškarca) u okviru institucije za to zadužene  (Pedagoški zavod Vojvodine);

- da su nastava i diskusije bile na romskom jeziku na svim dijalektima;

-  da su sami nastavnici romskog jezika diskutovali o izloženoj građi na osnovu sopstvenog iskustva i znanja u radu sa učenicima, uključujući i diskusiju o terminologiji za razne predmete ove nastave u pravcu njene standardizacije na nivou upotrebe u osnovnim školama.

U tome je veliki pomak u odnosu na ranije organizovane obuke usavršavanja nastavnika kada im se prezentovao već zaokružen materijal za negovanje standarda romskog jezika. U ovom seminaru su oni doprinosili standardu u predstandarnoj fazi koja evo sada traje.

I ovoga puta imala sam priliku da prisustvujem usavršavanju nastavnika romskog jezika koji pripadaju različitim romskim dijalektima u Vojvodini, kako bez problema razmenjuju svoja iskustva o jeziku na osnovu sopstvene intuicije za jezik, na osnovu prakse koju imaju sa učenicima, ali i na osnovu prakse u pojedinim  školama i iskustva u korišćenju novih udžbenika za nastavu romskog jezika kao elementa nacionalne kulture.

Za mene je bilo novo iskustvo da prisustvujem načinu na koji se vodi naučna diskusija na romskom jeziku o mogućim nazivima pojedinih lingvističkih termina, vođena u kulturnom kodu romske zajednice.

S. Savić

Nastavak ciklusa feminističkog diskusionog kružoka „Holokaust u književnim delima“ suorganizovale su Ženske studije i istraživanja (Novi Sad), Iz kruga Vojvodina’ (Novi Sad) i Žene u crnom (Beograd) 16. aprila 2022. u prostorijama "Iz kruga Vojvodina" (Novi Sad, Bul. vojvode Stepe 67) o knjizi Viktora Frankla Zašto se niste ubili – traženja smisla življenja (Kontrast, Beograd, 2019).

Uvodne reči dala je Tanja Marković, psiološkinja i aktivistkinja ŽUC-a, a moderilrala je Margareta Bašaragin, podružnica ŽSI u Subotici.

M. Bašaragin

Foto: Miladinka Mijatović

          

Udruženje romskih studenata u povodu Svetskog dana Roma daje sledeće saopštenje:

NIJE VREME ZA SLAVLJE! SVETSKI DAN ROMA 8. APRIL
Nažalost već treću godinu zaredom postavljamo istu fotografiju na Svetski dan Roma. Na ovaj dan po običaju političke i kulturne elite romskog i većinskog naroda fotografišu se u svečanom okruženju dok većina pripadnika našeg naroda živi u siromaštvu od kojih mnogi bez vode. Na ovaj dan 1971. godine utemeljeni su opšti elementi romskog nacionalnog identiteta. Danas 50. godina kasnije Romi kao najbrojnija manjina u zemlji za razliku od drugih nacionalnih manjina nema Zavod za kulturu, službenu upotrebu maternjeg jezika i štampano glasilo na romskom jeziku. Nije vreme za slavlje! Nije vreme za fotografisanje i čestitke. Vreme je da elita romskog naroda počne ozbiljno da radi!

Tekst saoštenja pročitajte ovde: Nije vreme za slavlje

M. Bašaragin

Počela je priprema koreodrame ROZA čija se premijera očekuje polovinom juna u Novom Sadu,
uz učešće Maje Brukner (glumica), Slavice Ljujić (glumica i scenaristkinja) i Vere Obradović (koreografkinja).

Koreodrma je deo ukupnog programa Autonomnog festivala žena (AFŽ) u Novom Sadu (Novi Sad prestonica Evrope) u 2022. godini (06-12. 06. 2022).

 

 

  

Na fotografijama: Maja Brukner, Slavica Ljujić i Vera Obradović (mart 2022)