Aktivnosti

Članica ŽSI, Margareta Bašaragin,  je od 20. do 22. novembra 2020. učestvovala na Ženskoj platformi za razvoj Palić 2020: Feminizam. Pobuna. Promena.

Ovo je četvrta konferencija Ženske platforme za razvoj. Prva „Palić 1” (2000) u fokus je stavila demokratizaciju u Srbiji, konferencija „Palić 2“ (2006) bila je potvrda evropskog puta Srbije, a „Palić 3“ (2014) se okrenula ključnim razvojnim pitanjima u Srbiji. Rezultat konferencije „Palić 3“ je Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije i prioriteti za 2017. i 2018. godinu.

Ženske studije i istaživanja (ŽSI) su me predložile da učestvujem na 7. ciklusu Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u organizaciji Univerziteta Educons, Sremska Kamenica, uz podršku Pokrajinske vlade.

Cilj: jačanje pokrajinskih kapaciteta, kroz upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, kao i kroz konkretnu obuku za pisanje i implementaciju evropskih projekata.

Program se sastoji od predavanja[1] u 4 modula sa testovima znanja posle prva tri modula, upoznavanja primera dobre praske implementacije EU projekata – inostranih i domaćih, i praktičnog dela izrade predloga projekta na kraju obuke.

Nakon prvog konsultativnog sastanka na temu istorija ženskih studija u Srbiji održan u prostorijama ŽUC-a (20. septembra 2020), a u povodu obeležavanja 80 godina života i 60 godina rada Svenke Savić, tri organizacije: Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ (Novi Sad), Centar za ženske studije i Studijsko istraživačka grupa za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka (IDN) iz Beograda suorganizovale su drugi konsultativni sastanak u Beogradu 30. oktobra 2020. na Fakultetu političkih nauka, Jove Ilića 165, V sprat (profesorska čitaonica) sa početkom u 11:30.

Sastanak onlajn vodila je Zorica Mršević (IDN), prisutne su: Daša Duhaček, Svenka Savić, Margreta Bašaragin, Vera Obradović (u prostoru FPN), a Mirjana Dokmanović, Nađa Bobičić, Nađa Duhaček, Dragana Popović,  Nada Sekulić, Mirela Šantić, Hristina Cvetinčanin Knežević, Ivan Milenković, Lara Končar, Ankica Šobot, učestvuju preko zoom-a.

 Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ iz Novog Sada, zajedno sa Akademskom inicijativom „Forum 10“ iz Novog Pazara realizovale su program „Onlajn ženske studije“ (Online Women’s Study Program) od 7. do 28. novembra 2020. godine uz finansijsku podršku Ambasade Švedske u Srbiji.