Aktivnosti

Udruženje „Ženske studije i istraživanja” dugoročno realizuje projekat „Znamenite žene“ u okviru kojeg su do sada štampane monografije o Nedi Božinović (Gordana Stojaković, 2002),  feminiskinje, mirovnjakinje i političarke, Jelici Rajačić Čapaković (Svenka Savić, 2008), političkari i prvoj sekretarki za ravnopravnost polova u APV, Eriki Marjaš (Svenka Savić, 2018), poznatoj primabalerini Baleta SNP. U svim ovim monografijama primenjuje se metod višeglasja: žene koja priča o sebi, autorke teksta i mnogobrojnih ’drugih’ koji evociraju svoje sećanje na znamenitu ženu.

Dana 16.  juna, jedna od osnivačica Ženskih studija i istraživanja prof. emerita Svenka Savić, proslavila je svoj 80-i rođendan.

Među mnogobrojnim čestitkama izdvojili smo jednu ovde.

Ujedno najavljujemo da će se uskoro održati promocija knjige o Svenki Savić.

Članice Udruženja “Ženske studije i istraživanja" (Svenka Savić i Tatjana Radojević) su 8. jula 2020. bile u poseti i razgovarale sa: Janom Zabunov u Poslovnom i inovativnom centru (PIC) i fotografije su napravljene pred muralom te organizacije koji je posvećen poznatim Slovakinjama (neke su iz knjige Slovakinje, ŽSI); Jarmilom Vrbovskom, direktorkom Gimnazije Jan Kolar; Zuzanom Hmirakovom iz Udruženju petrovačkih žena i Zuzanom Hmirakovom u Udruženju penzionera B. Petrovca.

Ovim putem želimo da vas zamolimo za podršku.

Ženske studije i istraživanja iz Novog Sada, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena (EIŽ), sprovode projekat „Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?”.

Projektom je predviđeno jedinstveno i po prvi put inicirano istraživanje diskriminacija starijih žena sa stanovišta njihovih potencijala. Ovim istraživanjem želele bismo da doprinesemo promeni svesti o stvarnoj i mogućoj ulozi žena koje su navršile 65 i više godina života u današnjem društvu. Verujemo da ćemo time učiniti i korak ka smanjivanju njihove socijalne marginalizacije.