Video i audio galerija

mart 2007.
ideja – Svenka Savić, Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
autori filma – mr Dragica Marković, Dragutin Dragan Bećar
autorke izložbe – Svenka Savić, Ženske studije i istraživanja, Gordana Stojaković „Ženski pokret u Vojvodini“, Buterer Kiš Marta – Moji izvori inspiracija za ovu izložbu, David Čila – Život okom žene
off – Milo Brković, Olgica Juhas
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

Author - DRAGUTIN DRAGAN BEĆAR
Idea/Screenplay - SVENKA SAVIĆ
Presented by EWC alumnae
ZORANA ANTONIJEVIĆ, ANKICA DRAGIN, VERONIKA MITRO, ĐERĐI ERDEŠ KAVEČAN, SARA SAVIĆ, BILJANA SIKIMIĆ, ANA BU, SVENKA SAVIĆ
Funded by
RECONSTRUCTION WOMEN'S FUND, Belgrade
WOMEN'S STUDIES & RESEARCH, Novi Sad
Music - We Are The World
Translation from Serbian - ANKICA DRAGIN
Production - Studio ORANGE
Novi Sad, 2 April 2016

Novi Sad, 16. jun 2015. godine
autor: Dragutin Dragan Bećar, tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola
podrška:
REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND, Beograd
UNIVERZITET U NOVOM SADU
ŠKOLA ROMOLOGIJE
ŽENSKE STUDIJE I ISTRAŽIVANJA, Novi Sad
muzika: Olivera Katarina - Djelem, Djelem