Video i audio galerija

jun 2014.
ideja – Svenka Savić
autor - Dragutin Dragan Bećar
finansijska podrška
UNIVERZITET U NOVOM SADU
CENTAR ZA RODNE STUDIJE

jul 2013.
ideja – Svenka Savić
autori – Dragutin Dragan Bećar
NUSH i Živeti uspravno
projekat JEDNAKE MOGUĆNOSTI
finansijska podrška
REKONSTRUKCIJA ŽENSKI FOND

Novi Sad, januar 2013. godine
autorka: Dijana Subotički
proizvodnja: UG "Postpesimisti Kikinde" i RTV VK

mart 2012.
autor: Dragutin Dragan Bećar, Una Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

februar 2011.
autor: Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola