Naša izdanja

Priredile: Svenka Savić, Milana Grbić

(2008)

download

Priredile: Svenka Savić,
Veronika Mitro, Marijana Čanak

(2008)

download

Prikaz knjige:
Radica Đukanović, Prikaz knjige

Priredila Svenka Savić

(2008)

download

Priredila Svenka Savić

(2007)

Priredile: Veronika Mitro, Vesna Krčmar i Marijana Čanak

(2007)

download

Prikazi knjige:
Zoran Jovanović, Beograd, Gradska biblioteka, 6. april 2007.
B. D. Belčević, Od teoretskih sagledavanja do memoarske proze
Irina Subotić, Dragocena mera savesti